Rok 2012 bez zmian stawek kilometrówkiMinisterstwo Finansów sprzeciwiło się podniesieniu stawek kilometrówki, nowe stawki ewidencji przebiegu pojazdu
skutkowałyby wzrostem kosztów podatkowych w podatku od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.
Ministerstwo oceniło, że podniesienie limitów kilometrówki skutkowałoby w najlepszym wypadku
kilkudziesięciomilionowymi uszczupleniami w budżecie państwa,co jest nie dopuszczalne ze względu na sytuację budżetu oraz wydatkową regułę dyscyplinującą.

Dlatego w opinii Ministerstwa Finansów rok 2012 nie jest okresem sprzyjającym wprowadzeniu nowych stawek kilometrówki.

Źródło
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dominika Radziwiłła na interpelację poselską Johna Abrahama Godsona nr 1250 z 16 lutego 2012 r