Polityka prywatnościPolityka bezpieczeństwa serwisu kilometrowka.com.pl

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej dokumentu przyjmuje się poniższe definicje. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w Regulaminie wielką literą, nadane mu zostaje poniższe znaczenie:
Administrator - oznaczają osobę prowadzącą oraz sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.
Dokumenty - oznaczają dokumenty dodane / wygenerowanie w Serwisie przez Użytkowników.
Serwis - oznacza serwis internetowy "Kilometrówka" prowadzony w domenie kilometrowka.com.pl przez Administratora: DBLogic, Bolesława Chrobrego 3b/9, 73-110 Stargard Szczeciński.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, posiadającą dostęp do sieci Internet, która zapoznaje się z Materiałami zamieszczonymi w Serwisie i/lub korzysta z funkcjonalności Strony opisanych w punkcie 4 Regulaminu.


2. Zakres

2.1. Dane gromadzone w portalu pochodzą z bezpośrednich rejestracji użytkowników z własnej woli, podczas rejestracji pobieramy (nazwę użytkownika -  nie należy podawać w nazwie użytkownika danych , które mogłyby zidentyfikować Użytkownika np. imienia, nazwiska ,miejsca zamieszkania, numeru telefonu itp.), hasło, oraz dane podane przez Użytkownika potrzebne do prawidłowego działania użytkownika
2.2. Serwer na którym jest uruchomiona aplikacja Serwisu może automatycznie rejestrować informacje, gdy użytkownik korzysta z witryny. Informacje te obejmują: adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki oraz datę i godzinę przesłania żądania użytkownika. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych istnieje możliwość gromadzenia tego typu danych, bez wyszczególnionej osobnymi dokumentami i zasadami informacji.
2.3. Serwis korzysta z usługi statystyk, udostępnianej przez Hostingodawcę (home.pl - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe informację o usłudze znajdują się na stronie https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/statystyki-ogladalnosci-czym-sa-i-do-czego-sluza. Dane te nie są w żadne sposób, łączone z danymi logowania.


2.4. Portal stosuje mechanizmy sesji.

3. Zastosowania

3.1. Wszelkie dane gromadzone są i przetwarzane w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim..
3.2. Podstawowe zabezpieczenie w serwisie gwarantuje proces logowania Użytkowników. Każda operacja wymaga zalogowania się do serwisu. Każdy Użytkownik posiada swój indywidualny, przez siebie wymyślony Login oraz Hasło.
3.3. W niektórych sytuacjach, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, w celu zapobiegania oszustwu bądź nieodwracalnej szkodzie lub w celu ochrony bezpieczeństwa portalu i oferowanych usług, istnieje możliwość udostępnienia danych innym podmiotom.

4.  Użytkownicy

4.1. Użytkownik rejestrując konto i podając  dane osobowe jednocześnie wyraża na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych na potrzeby działania systemu, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wystawianych przez Użytkownika dokumentów, innych czynności wykonywanych przez niego w ramach usług oferowanych poprzez Serwis.

4.2. Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawienia lub usunięcia.
4.3. Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych i/lub przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak funkcje i usługi oferowane w portalu mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.
4.4. Administratorzy portalu stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich
4.5. Po usunięciu konta wszelkie dane dotyczące Użytkownika podlegają usunięciu z bazy danych Sewisu.