Pismo konsultacyjne w sprawie ustalania stawek kilometrówkiNa stronie PKPP Lewiatan, zostało umieszczone pismo konsultacyjne w sprawie ustalania stawek za 1 km przebiegu pojazdu,
o których jest mowa w projekcie rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zmiany warunków ustalania oraz  sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Stawki kilometrówki w piśmie konsultacyjnym zostały zmienione.

Pismo: http://kilometrowka.com.pl/pismo_konsultacyjne_2012