O serwisie  Serwis kilometrowka.com.pl  udostępnia funkcjonalności, pomagające w prowadzeniu ewidencji przebiegu i kosztów pojazdów. Serwis przeznaczony jest dla osób, których obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji przebiegu oraz kosztów pojazdu czyli:
- osób prowadzących działalność gospodarczą, użytkujących samochody nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych,
- pracowników użytkujących samochód prywatnych w celach służbowych.

        Celem autorów jest uproszczenie procedury ewidencjonowania pojazdów, zautomatyzowanie większości operacji leżących po stronie osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie.


Portal posiada nieograniczoną liczbę możliwości zdefiniowania firm, samochodów, tras, kosztów wykorzystywanych w ewidencjonowaniu.
Na podstawie kosztów związanych z eksploatacją wyliczane jest zestawienie miesięczne jakie w danym miesiąc
możliwe jest do rozliczenia oraz minimalna ilość przejechanych kilometrów aby wszelkie wydatki związane z eksploatacją mogły zostać wzięte w koszty.

Cechy charakterystyczne portalu:

- Umożliwia definiowanie tras stałych wyznaczanych za pomocą kilku metod: wartości wyliczonych z licznika przebiegu, proste wpisanie znanej odległości, wyznaczenia odległości bezpośrednio za pomocą mapy (np. między kilkoma punktami, dowolnie modyfikowanymi przez przeciąganie myszą).
- Umożliwia automatyczne generowanie druków do pliku PDF według obowiązujących wzorów.
- Zawiera aktualne stawki kilometrówki oraz stawki VAT na dany rok.
- Posiada możliwość rozpisania kilometrówki na cały miesiąc lub tylko na wybrane dni.
- Posiada zdefiniowane dni świąteczne.
- Większość informacje są mogą być modyfikowane na bieżąco.
- Posiada bardzo wygodny kreator,  który przeprowadza przez wszystkie etapy ewidencjonowania.
- Posiada możliwość wyboru zawartości w ewidencji przebiegu.
- Posiada możliwość przeliczenia liczników.
- Gdziekolwiek jesteś i masz dostęp do internetu masz również dostęp do swojej ewidencji.
- Posiada możliwość ewidencjonowania kosztów pojazdu, wraz z podsumowaniem wydatków miesięcznych,

        Rozliczenie kilometrówki trwa zaledwie kilka chwil, przez wszystkie kroki bezboleśnie przeprowadza kreator, za pomocą którego definiujemy:
- Firmę na która rozliczamy kilometrówkę.
- Pojazd który ewidencjonujemy (na podstawie wybranego pojazdu lub pojemności dla samochodu osobowego wybrana zostanie obowiązująca stawka rozliczeniowa).
- Przejechane trasy, które są po pojedynczym zdefiniowaniu zostają w systemie, i jeżeli jeździmy trasami stałymi
nie ma konieczności ich ponownego definiowania. Definiować trasy możemy za pomocą wygodnego dla nas sposobu
(na podstawie licznika, bezpośredniego wpisania znanej nam odległości, za pomocą mapy).
- W kolejnym kroku wybieramy nazwę dokumentu, firmę którą zdefiniowaliśmy w kroku pierwszym, lub firmę która zdefiniowaliśmy wcześniej w bazie, następnie samochód (również może to być pojazd zdefiniowany w kroku pierwszym lub dodany do systemu wcześnie),  rok oraz miesiąc w którym na który kilometrówka ma być rozpisana.
- W następnym etapie przechodzimy do "kart" ewidencyjnych. Na karcie "Ewidencja przebiegu pojazdu" możemy dodać pojedynczo dni w których używaliśmy samochodu lub za pomocą jednego kliknięcia dodać wszystkie dni w miesiącu.
-  Po tej operacji w wybranym dniu możemy wybierać trasy które zdefiniowaliśmy wcześniej, system automatycznie wyliczy wartość oraz wyświetli podsumowanie.
- W karcie "Ewidencja kosztów pojazdu" dodać możemy wszelkie koszty eksploatacyjne, faktury za paliwo, naprawy, rachunki, OC, itp. na tej podstawie system wylicza stosunek wydatków na samochód do przejechanym kilometrów.
- W każdym momencie możemy wygenerować druki w postaci PDF.