Sposób na szybkie rozliczenie kilometrówki
Aby uzyskać lepszą jakość, należy przełączyć się do formatu 480p.