Ewidencja przebiegu pojazdu stawki na rok 2012Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu pozostają bez zmian:

Samochód do 900 cm3 - 0,5214 zł.

Samochód od 900 cm3 - 0,8358 zł.

Motocykl - 0,2302 zł

Motorower - 0,1382 zł

Stawki za 1 km  przebiegu pojazdu wg. Projektu Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury (PDF) na rok 2012:

Samochód o pojemności do 900 cm3 - 0,97 zł,

Samochód o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,01 zł,

Motocykl - 0,92 zł,

Motorower - 0,81 zł.

Specjalna regulacja dotyczy pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi. Dla nich stawki powyższych kwot będą ulegały podwyższeniu przy zastosowaniu mnożnika 1, 2.