ArtykułyEwidencja przebiegu pojazdu 2011-04-26

 

Ewidencja przebiegu pojazdu służy do zapisu faktycznego przebiegu prywatnego samochodu osobowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą. Brak ww. ewidencji spowoduje, iż wydatki związane z eksploatacją samochodu nie będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu.

Ewidencja kosztów pojazdu 2011-04-18

 

Ewidencja kosztów pojazdu jest miesięcznym zestawieniem wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych) w danym miesiącu. Wydatki te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu.

KIG apeluje o podwyższenie stawek kilometrówki 2011-05-10

 

Krajowa Izba Gospodarcza w piśmie skierowanym do Ministra Infrastruktury zaapelowała o podwyższenie wysokości maksymalnych stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (tzw. kilometrówka). Zdaniem KIG, optymalnym rozwiązaniem byłoby podniesienie tych stawek o wskaźnik inflacji za ostatnie dwa i pół roku oraz uwzględnienie podwyżki stawek podatku od towarów i usług, a w przyszłości coroczna waloryzacja oparta na takim samym mechanizmie.
Podróże zagranica - należności za czas podróży służbowej zagranicznej 2011-10-10

 

Podróże zagranica - należności za czas podróży służbowej zagranicznej

 Obowiązują od 01.01.2006r.

Ewidencja przebiegu pojazdu stawki na rok 2011 2011-10-19

 

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu:


Samochód do 900 cm3
- 0,5214 zł.

Samochód od 900 cm3 - 0,8358 zł.

Motocykl - 0,2302 zł

Motorower - 0,1382 zł
Zmiany - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 2011-10-16

 

Plik z Projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2011 r: PDF
Ewidencja przebiegu pojazdu stawki na rok 2012 2012-03-09

 

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu pozostają bez zmian:
Pismo konsultacyjne w sprawie ustalania stawek kilometrówki 2012-02-20

 

Na stronie PKPP Lewiatan, zostało umieszczone pismo konsultacyjne w sprawie ustalania stawek za 1 km przebiegu pojazdu,
o których jest mowa w projekcie rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zmiany warunków ustalania oraz  sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Stawki kilometrówki w piśmie konsultacyjnym zostały zmienione.

Pismo: http://kilometrowka.com.pl/pismo_konsultacyjne_2012
Ewidencja przebiegu pojazdu stawki na rok 2013 2013-01-20

 

Aktualne stawki za 1 km przebiegu pojazdu na rok 2013 pozostają bez zmian:

Samochód do 900 cm3 - 0,5214 zł.

Samochód od 900 cm3 - 0,8358 zł.

Motocykl - 0,2302 zł

Motorower - 0,1382 zł